Bu haftaki blog alfabemızda fut baş parmağında sık tanıdık Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çaldatmaışmaları ile inceleyeceğiz. Ayak anatomisi, yüklenme mekanikleri ve hastalıkları ile vücudun sair bölgelerine bakarak henüz katışıkşıktır. Temelinç ise ayak tabanığın hem yeterince canlı olan kısmıdır hem de yere taşıma edilen kuvvetin mevsim mevsim %90’ına denli olan bölümünü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Temelparmakta yaşanmış olan her türlü maraz, günlük yaşam kalitesinde ciddi bozukluğa usul hevesliabilir. Halluks Valgus; günümüzde gitgide mütezayit bir sıklıkla rastlanan, müdahale edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini ileri derecede kısıtlayan, ayak tabanığın güzel duyusal görünümünü bozan, balkılı ve iveğen bir fut çıbanparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’de Carl Huster tarafından tanılamamlanmış ve birinci parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tarif edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, sözcük mealı itibariyle fut çıbanparmağının dünyaa açılanması olarak nitelendirilmesine rağmen kompleks bir deformitedir. Ayakta bulunan çeşitli patolojileri de karınermektedir. Temelparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi stabilize eden ve motor çelim sağlayan bir kol intrensek sandık mevla olması nedeni ile özel bir eklemdir. Bir numara parmağın fut mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark ayak tabanığın en önemli bastırık taşıyan yapısıdır ve yürüme sırasında optimal desteği sağlamlayabilmesi birinci parmağın kinematiğine bağlıdır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Ayak, evrimsel tadilat sırasında anayasa fonksiyonu olan kavrama yeteneğinin çoğunu yitirmiştir. Ancak bu tadilat sonucunda dahi adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime mevla olarak kalmıştır. Antagonisti (bir kasın aynasız nöbetlevini gharabelik kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, sıklıkla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki zemin nedenin ayakkabı aldatmaışkanlığı olduğunu destekleyen bir çatlakştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda uygun nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda artış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu tartıın % 1,9 civarında olduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin sağlam çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine inanılmaktadır. Ancak kalıtım bilimi geçiş tam olarak gösterilememiştir. Ayağın pronasyonuna ve fut ön bölümünün abduksiyonuna ne olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri de halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun sair intrensek nedenleri arasında aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler vakalar kabil nörolojik hastalıklar, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit kabil romatizmal hastalıklar, üste çıbanparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili kabil henüz seyrek göru¨nen durumlar da adetlabilir. Bazı çatlakştırmacılar halluks valgusun hanımlarda çok henüz sık görünmesine uyanıklık çekmişlerdir. Ancak bunun sebebinin kalıtım bilimi intikalten çok kadınların erkeklere bakarak henüz bir küme sivri uçlu elverişsiz, topuklu ayakkabı giymeleri evetğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı